Výkup a zpracování papíru CZH00769

Mezi naše hlavní dodavatele patří výrobní společnosti, obchodní řetězce, sběrné dvory, archivy a v neposlední řadě školská zařízení. Služby poskytujeme převážně v Královéhradeckém a Pardubickém kraji.

Součástí našich služeb je zdarma přistavení kontejneru s parametry dle potřeb zákazníka a jeho odvoz po naplnění. Vykupujeme všechny druhy recyklovatelného papíru, tedy kartonové obaly, noviny, časopisy, letáky, papír směsný, obaly od nápojů atd.

Velmi si ceníme dodavatelů v podobě školských zařízení, kde pořádání sběrových akcí pro žáky vede k pochopení a uvědomění si výhod recyklace již ve školním věku.

Vykoupený papír zpracováváme po přetřídění lisováním do balíků, které dále exportujeme k našim odběratelům.

Kód Papírový odpad Kč/kg
  Směs netříděný + noviny s provázky 0,50
  Karton lepenka 0,50
  Noviny, časopisy, letáky - BEZ PROVÁZKŮ!!! 2,10

Uvedené ceny jsou platné pro výkup od fyzických osob v provozovně NAPOS, a.s.

Ceny platné od 13.12.2018

NAPOS, a.s., tel: (+420) 495 581 630, e-mail: napos@napos.eu