Výkup plastů CZH00769

  • Výkup plastů
  • Třídění plastového odpadu
  • Zpracování směsného plastu
  • Lisování do balíků
  • Nakládka a expedice
Kód Plastový odpad Kč/kg
  Pet lahve - min. množství 10 kg  0,50
  Folie transparentní - čistá čirá - min. množství 10 kg 0,50
  Plast - likvidace (recyklační poplatek) -3,00

Uvedené ceny jsou platné pro výkup od fyzických osob v provozovně NAPOS, a.s.

Ceny platné od 11.6.2019

NAPOS, a.s., tel: (+420) 495 581 630, e-mail: napos@napos.eu