Bioodpad

  • Svoz bioodpadu
  • Uložení a expedice ke kompostování
  • Vytvoření kompostu z bioodpadu

Cena se stanoví dle vzdálenosti individuálně.

Kontakt: Ing. Ivana Jansová, tel. +420 720 736 888, e-mail: Ivana.jansova@napos.eu

NAPOS, a.s., tel: (+420) 495 581 630, e-mail: napos@napos.eu