Projekt spolufinancovaný Evropskou unií

Povinná publicita pro čerpání dotace

Instalace FVE a Akumulace ve společnosti NAPOS, a.s.

Reg. č.: CZ.01.3.10/0.0/0.0/19_316/0022397

Společnost NAPOS, a.s. realizuje v letech 2020 až 2023 projekt v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, Program Úspory energie – Výzva III - Fotovoltaické systémy s/bez akumulace pro vlastní spotřebu s názvem Instalace FVE a Akumulace ve společnosti NAPOS, a.s.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Hlavním cílem projektu je realizace energetických úspor v areálu společnost NAPOS, a.s. v Předměřicích nad Labem formou pořízení a instalace FVE včetně akumulace energie. Tato úsporná opatření budou mít významný vliv na snížení energetické náročnosti a snížení emisí oxidu uhličitého v podnikatelských prostorách provozovny.

Energetické úspory na výměně strojů

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Projektem dojde prostřednictvím výměny strojového parku ve výrobním areálu ke snížení energetické výroby společnosti NAPOS, a.s.

Instalace FVE a Akumulace ve společnosti
NAPOS, A.S.

Projekt byl spolufinancován Evropskou unií.

Předmětem projektu byla realizace energetických úspor v areálu společnosti NAPOS, a.s. formou pořízení a instalace FVE včetně akumulace. Tato úsporná opatření mají významný vliv na snížení energetické náročnosti a snížení emisí oxidu uhličitého v podnikatelských prostorách
společnosti.

Využití inovativní technologie

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Registrační číslo CZ.31.5.0/0.0/0.0/22_010/0003429

Cílem projektu je zavádění inovativních technologií při využívání stavebních
a demoličních odpadů sk. 17 (kovy). Realizací projektu dojde k rozšíření potenciálu pro zavádění moderních nízkouhlíkových technologií v oblasti nakládání s odpady. Díky implementaci pokročilé technologie bude výstupem projektu kvalitní normovaný polotovar sloužící pro potřeby hutnického a zpracovatelského průmyslu.

Kontakty NAPOS, a.s.

Telefon:
+420 495 581 630

E-mail:
napos@napos.cz

Vykupujeme tyto odpady

Proměňte nepotřebné odpady za peníze. Vykoupíme od vás kovy, papír, plasty, sklo, baterie a další suroviny.

Certifikovaná skartace

Skartovací centrum NAPOS, a.s. vám zajistí likvidaci dokumentů a citlivých dat v souladu s legislativou EU.

Služby firmám a obcím

Poskytujeme řešení pro odpadové hospodářství pro firmy a obce. Svážíme papír, plasty, sklo.