Projekt spolufinancovaný Evropskou unií

Povinná publicita pro čerpání dotace

Instalace FVE a Akumulace ve společnosti NAPOS, a.s.

Reg. č.: CZ.01.3.10/0.0/0.0/19_316/0022397

Společnost NAPOS, a.s. realizuje v letech 2020 až 2023 projekt v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, Program Úspory energie – Výzva III - Fotovoltaické systémy s/bez akumulace pro vlastní spotřebu s názvem Instalace FVE a Akumulace ve společnosti NAPOS, a.s.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Hlavním cílem projektu je realizace energetických úspor v areálu společnost NAPOS, a.s. v Předměřicích nad Labem formou pořízení a instalace FVE včetně akumulace energie. Tato úsporná opatření budou mít významný vliv na snížení energetické náročnosti a snížení emisí oxidu uhličitého v podnikatelských prostorách provozovny.

NAPOS, a.s.

Telefon:
+420 495 581 630

E-mail:
napos@napos.cz

Vykupujeme tyto odpady

Proměňte nepotřebné odpady za peníze. Vykoupíme od vás kovy, papír, plasty, sklo, baterie a další suroviny.

Certifikovaná skartace

Skartovací centrum NAPOS, a.s. vám zajistí likvidaci dokumentů a citlivých dat v souladu s legislativou EU.

Služby firmám a obcím

Poskytujeme řešení pro odpadové hospodářství pro firmy a obce. Svážíme papír, plasty, sklo.