V současné době jsou naše provozy otevřeny - pracovní doba (SOBOTA ZAVŘENO)

O NAPOS, a.s.

Snižte své náklady na likvidaci odpadu. Proměňte váš odpad za peníze, za nejvyšší možné ceny

O nás

Firma NAPOS, a.s. byla založena 9. 11. 1992 se záměrem recyklovat odpad, a to kovy, plasty, papír a sklo. Společnost má aktivní účast na trhu s odpady od roku 1993. Zprvu společnost fungovala v pronajatých prostorách, měla 4 pracovníky. Následoval postupný trvalý růst obchodního podílu společnosti na trhu a s tím spojený nárůst množství zpracovávaného dopadu vyžadující adekvátní vlastní zpracovatelské zázemí.

Od r. 2002 působí ve svém objektu v Předměřicích nad Labem. V roce 2006 byla ve spolupráci se společností BOLLEGRAAF RECYCLING MACHINERY vybudována linka na třídění a úpravu papíru a plastů. Od ledna 2011 byly dány do provozu vysokotlaké hydraulické nůžky BONFIGLIOLI pro úpravu ocelového odpadu nahrazující původní, kapacitně již nedostačující dieselové nůžky ZDAS 300. Dále byl pořízen hydraulický lis se stacionárním ramenovým manipulátorem pro lisování kovových balíků. Na začátku roku 2014, s narůstajícím objemem šrotu byly zakoupeny elektrické nůžky ZDAS 400, a to především na úpravu lehkého šrotu.

V areálu firmy se nalézá železniční vlečka s váhou pro vážení exportovaných vagonů se zpracovaným odpadem.

V oblasti autodopravy společnost disponuje devíti vysoce spolehlivými vozy SCANIA vybavenými hydraulickou rukou pro nakládku odpadu v kombinaci s velkoobjemovými kontejnery a vleky umožňujícími optimalizaci přepravních nákladů. Dále jsou to menší vozy MAN a Mercedes. Pro vážení přijímaného odpadu slouží autováha GBE 60t/18.

V oblasti strojního vybavení NAPOS mimo jiné disponuje mobilními nakladači TEREX-FUCHS a vysokozdvižnými vozíky CATERPILLAR a Toyota.

Rozvoj firmy si pochopitelně vyžádal i adekvátní množstevní nárůst v oblasti lidských zdrojů napříč celou společností počínaje dělnickými profesemi přes obsluhu strojů a zařízení až po nejvyšší management. V současnosti zaměstnává na 35 stálých zaměstnanců.

NAPOS, a.s. je držitelem certifikátu pro systém managementu kvality organizace shodným s požadavky normy ISO 9001:2015 a pro systém environmentálního managementu shodným s požadavky normy ISO 14001:2015.

V roce 2015 se do portfolia služeb přidal výkup autobaterií. Vizí je neustále se zlepšovat a rozšiřovat sortiment nabízených služeb. V roce 2016 obdržela společnost povolení ke zpracování a výkupu elektrošrotu v podobě drobných a velkých spotřebičů. Dalšími kroky je povolení s nakládání s nebezpečnými odpady a především komplexní služby obcím. Cílem společnosti je nabídnout komplexní služby v oblasti odpadového hospodářství pro firmy a obce, a stát se tak významným partnerem v regionu.

Od roku 2019 společnost poskytuje služby v oblasti SKARTACE dokumentů, proces skartace je certifikován dle norem ISO 9001:2015 a 14001:2015.

V roce 2018 jsme zakoupili již zavedenou provozovnu Na Rybárně v Hradci Králové, která se přidala do našeho portfolia.

NAPOS, a.s.

Telefon:
+420 495 581 630

Email:
napos@napos.cz

Vykupujeme a přijímáme tyto odpady

Proměňte nepotřebné odpady za peníze. Vykoupíme od vás kovy, papír, plasty, sklo, baterie a další suroviny.

Certifikovaná skartace

Skartovací centrum NAPOS, a.s. vám zajistí likvidaci dokumentů a citlivých dat v souladu s legislativou EU.