Soutěž škol

FIRMA NAPOS VYHLAŠUJE KAŽDOROČNĚ SOUTĚŽ O NEJLEPŠÍ ŠKOLU V DODÁVKÁCH PAPÍRU

Vážená paní ředitelko, pane řediteli,

dovolujeme si Vám nabídnout spolupráci s naší firmou, která je oprávněná osoba v oblasti odpadového hospodářství. Velmi si ceníme dodavatelů v podobě školských zařízení, kde pořádání sběrových akcí vede již ve školním (i předškolním) věku k pochopení a uvědomění si účelnosti třídění odpadu. V rámci spolupráce nabízíme zajímavost v podobě tematické exkurze skupiny žáků v areálu naší firmy, kde je možné vidět průběh zpracování, třídící a separační linku.

Sběrová soutěž je určena pro směsný papír ( noviny, časopisy, letáky, karton, učebnice- pouze vytrhané z vazeb), ale součástí výkupu jsou i PET lahve a další komodity vytříděné z komunálního odpadu. Po převzetí a převážení surovin se firma  zavazuje uhradit cenu za suroviny dle aktuálního ceníku a finanční prostředky poukázat dle druhu platby soutěžícímu.

Jak se přihlásit?

Stávající soutěžící jen potvrdí účast v soutěži s nahlášením počtu žáků ve školním roce 2017/18. Noví uchazeči se přihlásí kontaktováním Ing. Jansové. Ivana.jansova@napos.eu, tel: 720 736 888.

Vyhodnocení:

Vyhodnocení soutěže bude pro školní rok 2017/18 ve dvou kategoriích: průběžné výsledky

  1. Dle množství (kg) přepočteno na žáka
  2. Dle celkového množství (kg)
Podle celkového nožství (kg)
1. místo 5000
2. místo 4000
3. místo 3000
Podle kg na jednoho žáka (kg)
1. místo 4000
2. místo 3000
3.místo 2000

Termín soutěže:

Začátek soutěže:4.9.2017
Konec soutěže:20.6.2018
Vyhodnocení soutěže:22.6.2018

Logistika:

Pro objednání svozu, přistavení či výměnu kontejneru kontaktujte:

  • Bibiana Ninczová 724 076 250
  • Ivana Jansová 720 736 888

Těšíme se na spolupráci

Děkujeme za spolupráci ve školním roce 2016/17

- fotogalerie z předávání cen

NAPOS, a.s., tel: (+420) 495 581 630, e-mail: napos@napos.eu