Soutěž škol

FIRMA NAPOS VYHLAŠUJE KAŽDOROČNĚ SOUTĚŽ O NEJLEPŠÍ ŠKOLU V DODÁVKÁCH PAPÍRU

Vážená paní ředitelko, pane řediteli,

dovolujeme si Vám nabídnout spolupráci s naší firmou, která je oprávněná osoba v oblasti odpadového hospodářství. Velmi si ceníme dodavatelů v podobě školských zařízení, kde pořádání sběrových akcí vede již ve školním (i předškolním) věku k pochopení a uvědomění si účelnosti třídění odpadu.
V rámci spolupráce nabízíme zajímavost v podobě tematické exkurze skupiny žáků v areálu naší firmy, kde je možné vidět průběh zpracování, třídící a separační linku a pomoci tak dětem k pochopení

Sběrová soutěž je určena pro směsný papír ( noviny, časopisy, letáky, učebnice- pouze vytrhané z vazeb)

Jak se přihlásit?

Stávající soutěžící jen potvrdí účast v soutěži s nahlášením počtu žáků ve školním roce 2019/20. Noví uchazeči se přihlásí kontaktováním Ing. Jansové. Ivana.jansova@napos.eu, tel: 720 736 888.

Termín pro sběr do soutěže: 2.9.2019 až 19.6.2020

Vyhodnocení:

Vyhodnocení soutěže bude pro školní rok 2019/20 ve dvou kategoriích:
- celkové nasbírané množství
- množství kg na jednoho žáka
https://www.napos.cz/cs/soutez-vysledky

Logistika:

Pro objednání svozu, přistavení či výměnu kontejneru kontaktujte:

  • Bibiana Ninczová 724 076 250
  • Ivana Jansová 720 736 888

Těšíme se na spolupráci v novém školním roce

Děkujeme za spolupráci a za motivaci dětí k ekologickému myšlení a chování!

NAPOS, a.s., tel: (+420) 495 581 630, e-mail: napos@napos.eu