Soutěž škol

FIRMA NAPOS VYHLAŠUJE KAŽDOROČNĚ SOUTĚŽ O NEJLEPŠÍ ŠKOLU V DODÁVKÁCH PAPÍRU

Vážená paní ředitelko, pane řediteli,

dovolujeme si Vám nabídnout spolupráci s naší firmou, která je oprávněná osoba v oblasti odpadového hospodářství. Velmi si ceníme dodavatelů v podobě školských zařízení, kde pořádání sběrových akcí vede již ve školním (i předškolním) věku k pochopení a uvědomění si účelnosti třídění odpadu. V rámci spolupráce nabízíme zajímavost v podobě tematické exkurze skupiny žáků v areálu naší firmy, kde je možné vidět průběh zpracování, třídící a separační linku.

Sběrová soutěž je určena pro směsný papír ( noviny, časopisy, letáky, karton, učebnice- pouze vytrhané z vazeb), ale součástí výkupu jsou i PET lahve a další komodity vytříděné z komunálního odpadu. Po převzetí a převážení surovin se firma  zavazuje uhradit cenu za suroviny dle aktuálního ceníku a finanční prostředky poukázat dle druhu platby soutěžícímu.

Jak se přihlásit?

Stávající soutěžící jen potvrdí účast v soutěži s nahlášením počtu žáků ve školním roce 2018/19. Noví uchazeči se přihlásí kontaktováním Ing. Jansové. Ivana.jansova@napos.eu, tel: 720 736 888.

Vyhodnocení:

Vyhodnocení soutěže bude pro školní rok 2018/19 ve dvou kategoriích: průběžné výsledky

  1. Dle množství (kg) přepočteno na žáka
  2. Dle celkového množství (kg)

Termín soutěže:

Začátek soutěže:
Konec soutěže:
Vyhodnocení soutěže:

Logistika:

Pro objednání svozu, přistavení či výměnu kontejneru kontaktujte:

  • Bibiana Ninczová 724 076 250
  • Ivana Jansová 720 736 888

Těšíme se na spolupráci

Děkujeme za spolupráci ve školním roce 2017/18 a za motivaci dětí k ekologickému chování!

- fotogalerie z předávání cen

NAPOS, a.s., tel: (+420) 495 581 630, e-mail: napos@napos.eu