Soutěž škol

FIRMA NAPOS VYHLAŠUJE KAŽDOROČNĚ SOUTĚŽ O NEJLEPŠÍ ŠKOLU V DODÁVKÁCH PAPÍRU

Vážená paní ředitelko, pane řediteli,

dovolujeme si Vám nabídnout spolupráci s naší firmou, která je oprávněná osoba v oblasti odpadového hospodářství. Velmi si ceníme dodavatelů v podobě školských zařízení, kde pořádání sběrových akcí vede již ve školním (i předškolním) věku k pochopení a uvědomění si účelnosti třídění odpadu.
V rámci spolupráce nabízíme zajímavost v podobě tematické exkurze skupiny žáků v areálu naší firmy, kde je možné vidět průběh zpracování, třídící a separační linku a pomoci tak dětem k pochopení

Sběrová soutěž je určena pro směsný papír ( noviny, časopisy, letáky, karton, učebnice- pouze vytrhané z vazeb), ale součástí výkupu jsou i PET lahve a další komodity vytříděné z komunálního odpadu. Po převzetí a převážení surovin se firma  zavazuje uhradit cenu za suroviny dle aktuálního ceníku a finanční prostředky poukázat dle druhu platby soutěžícímu.

Jak se přihlásit?

Stávající soutěžící jen potvrdí účast v soutěži s nahlášením počtu žáků ve školním roce 2018/19. Noví uchazeči se přihlásí kontaktováním Ing. Jansové. Ivana.jansova@napos.eu, tel: 720 736 888.

Vyhodnocení:

Vyhodnocení soutěže bude pro školní rok 2018/19 ve dvou kategoriích:
https://www.napos.cz/cs/soutez-vysledky

 1. Dle množství (kg) přepočteno na žáka
  1. místo 5 000,- Kč
  2. místo 3 000,- Kč
  3. místo 2 000,- Kč
 2. Dle celkového množství (kg)
  1.místo 3 000,- Kč
  2.místo 2 000,- Kč
  3.místo 1 000,- Kč

   

Termín soutěže:

Začátek soutěže:3.9.2018
Konec soutěže:18.6.2019
Vyhodnocení soutěže:21.6.2019

Logistika:

Pro objednání svozu, přistavení či výměnu kontejneru kontaktujte:

 • Bibiana Ninczová 724 076 250
 • Ivana Jansová 720 736 888

Těšíme se na spolupráci

Děkujeme za spolupráci a za motivaci dětí k ekologickému myšlení a chování!

NAPOS, a.s., tel: (+420) 495 581 630, e-mail: napos@napos.eu